VoIP

Ֆիզիկական անձանց համար

600

180

  • րոպե
  • ամսական ներառումներ
VoIP

Ֆիզիկական անձանց համար

1000

360

  • րոպե
  • ամսական ներառումներ
VoIP

Իրավաբանական անձանց համար

2400

0

  • րոպե
  • ամսական ներառումներ
ՀՀ ֆիքսված ցանցեր 4.5 Դ․
ՀՀ բջջային ցանցեր 17 Դ․
ԼՂՀ ֆիքսված ցանցեր 19 Դ․
ԼՂՀ բջջային ցանցեր 27 Դ․
Զանգեր ցանցի ներսում 0 Դ․
Ձայնային մենյու 3000 Դ․
Մուտքային գիծ 2000 Դ․
Ձայնագրություն 3000 Դ․
Ներքին հեռախոսահամար 500 Դ․
ԱՀԿ (ավտոմատ հեռախոսակապի կայան) ծառայությունը հնարավորություն է ընձեռում ճիշտ և արդյունավետ կազմակերպել մեծ, միջին կամ նորաստեղծ կազմակերպությունների զանգերի սպասարկման գործընթացը։ Հաճախորդների զանգերի սպասարկման համար Ձեզ անհրաժեշտ է մեկ բազմագծային հեռախոսահամար և ստեղծել ներքին ցանց՝ ԱՀԿ (ավտոմատ հեռախոսակապի կայան)։

«Արփինետ» ընկերության ԱՀԿ (ավտոմատ հեռախոսակապի կայան) ծառայության հնարավորություններ՝

Ինտերակտիվ ձայնային պատասխանի (IVR-ի) հնարավորություն

Հեռախոսահամարի մշտական հասանելիություն

Զանգի սպասում

Կարճ համարահավաքում

Մուտքային/ելքային զանգերի սահմանափակում

Զանգի վերահասցեավորում

Զանգի ընդմիջում

Հեռախոսահամարի որոշում

Զանգերի գրանցում

Հեռախոսազանգի ձայնագրում

Կոնֆերանս զանգ

Զանգերի հերթագրում և բաշխում